Kanehisa Laboratories

Fukuoka - Kyoto - Tokyo
Kanehisa Lab KEGG Projects People

KEGG Project Members

Professor Minoru Kanehisa kanehisa@kuicr
Kyoto Lab Miho Furumichi
Tomoko Komeno
Tomomi Kamiya
Naomi Takahashi
Wen Chen
Zhao Jin
Toshi Nakatani
Saeko Adachi
Tokyo Lab Yuriko Matsuura
Atsuko Yano
Aya Ito
Atsuko Miyajima
Waka Masuyama
Kayo Ehira
Le Na
Yixuan Song
HGC, U Tokyo Mari Ishiguro
Fukuoka Lab Yoko Sakamoto
Masayuki Kawashima
System Development Satoshi Miyazaki
Koichi Ohkubo
Hidaye Uehara
Kazutsugu Nishikawa
kuicr --> kuicr.kyoto-u.ac.jp


To obtain KEGG copyright permission please use this form. Do not send emails.
Please also use the feedback form for inquiries about KEGG.